Yönetim Sözlüğü
İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

Sanayi Devrimi ortaya çıkmadan önce işletmeler daha çok insan emeği, hayvan gücü veya su-rüzgar gücü gibi doğal enerjiler kullanarak üreten tarım ürünlerinin üretim ve satışını yapan ekonomik birimlerdi. Buharlı makinenin bulunup endüstride kullanılmasıyla birlikte birçok şey gibi işletmecilik anlayışı da değişmiştir. İlk devrim üretim yöntem ve tekniklerinde kendini göstermiştir. İlkel üretim yöntemleri yerini daha bilimsel ve gelişmiş yöntemlere bırakmış, emek yoğun işletmelerin yanında, sermaye yoğun işletmeler de ortaya çıkmıştır. Böylece pazar için bolca üretim söz konusu olmuştur. Bilimsel yöntemlere yöneliş ile birlikte Taylor, Fayol, Weber gibi yönetim düşünürleri ve onların yönetim yaklaşımları işletmeyi bir bilim haline getirmiştir. Daha sonraları İşletme Bilimi daha da gelişip günümüz modern yaklaşımları ile şimdiki haline kavuşmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız...