Yönetim Sözlüğü
Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Yönetim insanların var oluşuyla başlayıp tarih boyunca değişik oluşumlardan geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Yönetim teorisinin tarihsel gelişiminde konuyu, "işletme kavramının öncesi dönem ve bilinçli bir işletme kavramı geliştirildikten sonraki yönetim anlayışı biçimleri", olarak incelemek yerinde olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...