Yönetim Sözlüğü

Yönetim Sözlüğü, yönetim bilimine ait kavramları ve terimleri konu alır. Sözlüğün amacı, disiplinlerarası kavram kullanımlarının yaygınlaşması ile var olan kavramların yönetim alanındaki anlamlarının netleştirilmesidir. Sözlükte yer alan kavramlar, anlam zenginliklerine önem verilerek, uzun ve detaylı araştırma ve inceleme ile hazırlanır. 

Yönetim Sözlüğü çevrimiçi olarak, sözlük mantığının zamana karşı direncini kırmak için dinamik şekilde kurgulanır. Sözlük kapsamında kavram içeriklerinin zaman süzgecinden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve yönetim alanında yeni dünyaya ait kavramların sözlüğe eklenmesi sağlanır. 

Yönetim Sözlüğü, yönetim alanında eğiten ve eğitilen tüm kesimler dahil olmak üzere, yöneten ve yönetilen tüm iş insanları için pratik bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak hazırlanır. Çevrimiçi sözlük, araştırmacı ruhla doğru kanaldan hedef bilgiye sahip olmayı amaçlayan tüm bireyler tarafından da kullanılabilir. 

Yönetim Sözlüğü, Alin Akademi’nin yürüttüğü özellikli projeler arasında yer alır. Eğitim ve gelişim fırsatı arayanların ilk tercihi olan Alin Akademi’nin çatısı altındaki tüm projelerin (alinakademi.com, kurumsalceviklik.org, yonetimsozlugu.com vb.) öncelikli amacı, yönetim bilimine katkı sağlamak ve farklı kesimlerde varlık gösteren tüm bireylere yararlı olmaktır.