Yönetim Sözlüğü
Repositioning Organization Theory: Impossibilities and Strategies

Repositioning Organization Theory: Impossibilities and Strategies

Abstract

The concept of the impossibility of organization seeks to simultaneously critique the hegemony of contemporary discourses of management knowledge and explore strategic possibilities for different organizational futures. This book is therefore a passionate call for repositioning and repoliticizing organization theory. Böhm illustrates this project of repositioning by engaging with the organizational and political challenges currently faced by anti-capitalist and social forum movements.

Click for detailed information...

Yeni Kuramsal Kuram

Yeni Kuramsal Kuram

Bir işletme kurmayı planladığımızı düşlünelim. Örgüt kuramları arasında en baskın olan koşul bağımlılık kuramına yakın bir kuramcının bize önerileri kabaca şunlar olacaktır:

“Piyasa koşullarını, fırsatlar ve tehditler açısından araştır. Daha sonra bu tehditlerden kaçınarak fırsatları yakalayabilecek güçlü ve zayıf yanlarını belirle (yani bir tür SWOT analizi yap). Muhtemel rakiplerin karşısında sana avantaj sağlayacak rekabet stratejisini belirle. Daha sonra, bu rekabet stratejisine uygun örgütsel yapıyı tasarla. Unutma ki, piyasada tutunabilmen için etkili ve verimli bir işletme tasarlaman gerekir. Bunun için de, çevresel koşullara uyumlu strateji ve yapıyı rasyonel (akılcı) bir biçimde belirlemen gerekir”.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Uzaktan Eğitim Fenomeni

Uzaktan Eğitim Fenomeni

Uzaktan eğitim, mekân ve zaman unsurlarını ortadan kaldırarak bireylere sınırsız eğitim olanağı sunan modüler eğitim sisteminin genel adı olarak ifade edilir. Gelişen teknoloji ile birlikte artan dijital eğitim materyallerinin, çevrimiçi öğrenmeyi popüler hale getirdiği görülmektedir. Eğitim ve gelişim profesyonellerinin hazırladıkları içeriği zengin modüler e-eğitimler, esnek çalışma saatlerinde uygulanabilirlikleri ile yaşam boyu eğitim için en ideal yol olarak kabul edilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Örgütsel Davranış

Örgütsel Davranış

Yaklaşık olarak 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendisini hissettirmeye başlayan sanayileşme hareketi, çalışma hayatında birçok sorunu ortaya çıkarmasının yanı sıra, çeşitli ve karmaşık yapılı birçok örgütün ve bunlara ait bir dizi problemin de belirmesinde neden olmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yönetim Kuramları

Yönetim Kuramları

Yönetim ilk insandan beri vardır ama kuramlaşması biraz uzun sürmüştür. Eski zamanlardan beri yönetimde bazı teknikler izlenmiştir. Fakat yönetimin kuramlaşması ile yönetimdeki teknikler daha bilinçli uygulanmaya başlanmıştır. Yönetim kuramları, geçmişin birikimini ve günümüzün tecrübelerini barındırmaktadır. Yönetim ile ilgili teoriler, yönetim teorileri, örgütlerin daha etkili ve verimli olmasına ışık tutmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Yönetimin Tarihsel Gelişimi

Yönetim insanların var oluşuyla başlayıp tarih boyunca değişik oluşumlardan geçerek günümüze kadar ulaşmıştır. Yönetim teorisinin tarihsel gelişiminde konuyu, "işletme kavramının öncesi dönem ve bilinçli bir işletme kavramı geliştirildikten sonraki yönetim anlayışı biçimleri", olarak incelemek yerinde olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Kurumsal Çeviklik Modası

Kurumsal Çeviklik Modası

Yönetim modaları, kodları, evreleri zihinlere egemen olurken, modalar eskir, evreler geçer ve ancak kodlara yapışıp kalma ile onları sorunsallaştırma ilişkisine borçlu olarak devam ederiz evrilmeye. Biline gelenin geçerliliği, doğru ile yanlışın aşınmazlığı özgürlüksüz bir dünya bahşeder bizlere. Muzur bir etkinlik olan düşünmeye yönelir ve yabancılaştığımız kodları yeni üretim düşüncelerle yenilemeye bakarız.

Detaylı bilgi içi tıklayınız...

İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

Sanayi Devrimi ortaya çıkmadan önce işletmeler daha çok insan emeği, hayvan gücü veya su-rüzgar gücü gibi doğal enerjiler kullanarak üreten tarım ürünlerinin üretim ve satışını yapan ekonomik birimlerdi. Buharlı makinenin bulunup endüstride kullanılmasıyla birlikte birçok şey gibi işletmecilik anlayışı da değişmiştir. İlk devrim üretim yöntem ve tekniklerinde kendini göstermiştir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız...