Yönetim Sözlüğü
Cam Tavan Etkisiyle Kariyerinde Yükselemeyen Kadınlar

Cam Tavan Etkisiyle Kariyerinde Yükselemeyen Kadınlar

Kadınlar iş yaşamında yer almaya devam ederken hâlâ birçok engelle karşı karşıya kalıyor. Bu engeller yaşadıkları ülkeye ve çalıştıkları sektörlere göre değişiklik gösteriyor. İş hayatında kadın sayısının artması olumlu bir etki yaratırken kadınların erkeklere kıyasla üst kademe yönetim pozisyonlarında yeterince yer almaması olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Kariyer hayatında yükselmek amacıyla çaba sarf eden kadınların önündeki görünmez engel “cam tavan sendromu” olarak adlandırılıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Genç Kadınlarda Kendini Susturma

Genç Kadınlarda Kendini Susturma

Kültürlerarası bağlamda dikkat çeken kendini susturma kavramı, bir süredir incelenmektedir. Kendini susturma daha çok kadınların yakın ilişkilerinde başkalarının istek, beklenti ve ihtiyaçlarını kendininkinin önünde tutmasını ve kendi istekleri karşısında sessiz kalmalarını ifade etmektedir. Bu duruşun gerisinde çatışmadan kaçınma, ilişkiyi sürdürme çabası ve güven duygusu kazanma gibi amaçlar yer almaktadır. Bununla beraber kendi sesini bastıran ve başkalarının sesliliğini ya da beklentilerini ön plana alan kadınların kendilerini ilişkilerde kurban olarak gördüğü, dışsallaştırılmış ve bölünmüş bir benlik algısına sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Liderlerin Hikaye Anlatma Sanatı Üzerine

Liderlerin Hikaye Anlatma Sanatı Üzerine

Her liderin temel görevlerinden biri, insanları bir grubun parçası olarak hissettiren, iyi normlar oluşturan ve bir hedefe ulaştıran hikayeler anlatmaktır. Bu sadece hikaye anlatmakla sınırlı değildir, aynı zamanda diğerlerinin hikayelerini öğrenmek, araştırmak, toplamak ve herkesin kendi hikayesini paylaşabileceği bir ortam yaratmak da önemli. Böylece lider hikaye anlatımında daha iyi hale gelir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Çevik Yönetimde Kafa Karışıklığını Engellemek

Çevik Yönetimde Kafa Karışıklığını Engellemek

Günümüzde en çok övülen liderlik özelliklerinden biri değişim kabiliyetidir. Bu beceri, bir planın uygulanması önünde bir engel oluştuğunda veya planın dezavantajlı olduğu ortaya çıktığında rota değiştirebilmeyi sağlar. Bu türden bir hızlı uyum sağlama yeteneğine sıklıkla çeviklik adı verilir. Hızlı değişen bir ortamda veya eski davranışların ve yönetim pratiklerinin artık işe yaramadığı ve yeni alanlarda inovasyon yaparken çevikliğin kritik önemi vardır. Bazılarına göre çeviklik, bir lider için bir tür süper güçtür.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Lider Gidenler

Lider Gidenler

İster iş dünyasının size verdiği meşhur ünvanlardan birine sahip olun, ister herhangi bir topluluğun parçası. Simon Sinek’in de söylediği gibi “rütbe seni lider yapmaz”. Liderlik, tam olarak içinde bulunduğumuz topluluğa verdiğimiz ilham ve parçası olduğumuz kültürel dönüşüm ile ilgilidir. Üstelik bu ilham, sadece aktif olarak topluluğun içinde olduğumuz zaman ile sınırlı değildir. O topluluktan ayrıldığımızda ardımızda bıraktığımız kalıcı ve olumlu atmosfer, bireysel hayatlarda yaşanan etki ve topluluğun kapsayıcı dönüşümü ile ilgilidir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Bir Bilim İnsanı Gibi Çalışın

Bir Bilim İnsanı Gibi Çalışın

Yöneticiler her gün ürünler, müşteriler, kaynak tahsisi, çalışan ücretleri gibi birçok konu hakkında, daha önce eleştirel gözle hiç incelenmemiş, eleştirilmek şöyle dursun sorgulanmamış varsayımlara dayanarak kararlar alırlar. Yöneticilere hatalı olduğu ortaya çıkan uygulamaları neden sorgulamadıkları sorulduğunda sıklıkla duyduğumuz şey, “Bugüne kadar bunu bu şekilde yaparak hep başarılı oldum. Dolayısıyla başka bir şekilde yapmayı asla düşünmedim”dir. Ancak şüpheciler, uygulamaların altında yatan fikirlerin yanlış, kafa karıştırıcı, hatta maliyetli olduğunu ortaya koyduğunda, liderler varsayımları sistematik olarak test etmenin önemini kavrarlar.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yeni Sözlük

Yeni Sözlük

Arkasia Etkisi: Daha iyi olan karara karşı hareket etme, kararı erteleme sorunu. İçsel kontrol veya irade zayıflığı.
Sosyal Anhedoni: Sosyal temaslara karşı ilgisizlik ve sosyal ortamlardan zevk almama sorunu. Sosyalleşmenin keyif ve tat vermemesi durumu.
Sedanter Yaşam Tarzı: Belirli bir düzey fiziksel aktivitenin altında yaşamak. Düzensiz veya fiziksel aktivitenin olmadığı hareketsiz, durağan yaşam tarzı.
FOMO (Fear of Missing Out) Sendromu: Z kuşağının sosyal medyaya ait güncel bilgi ve gelişmeleri takip edememe kaygısı, en son haberleri kaçırma korkusu.
Sosyotelizm (Phubbing): Akıllı telefon bağımlılığı türü. Herhangi bir ortamdayken bireyin ilgisini akıllı telefonuna vererek yüz yüze iletişimden kaçınması, kendisini ortamdan soyutlaması.
İmposter Sendromu: Bireyin başarısını hak etmediğini düşünmesi, başarısından ve becerisinden şüphe duyması. Kariyeri açısından sahtekâr olarak algılanmaktan korkması.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

The Misinformation Virus

The Misinformation Virus

Why does this happen? According to Jason Reifler, professor of political science at the University of Exeter, we tend to take incoming information at face value, ‘because the existence of human society is predicated on the ability of people to interact and [on] expectations of good faith.’ Moreover, myths can take on subtle, crafty forms that feign legitimacy, making them hard to expose without careful analysis or fact checks. This means that those of us too dazed by the job of living to exert an extra mental effort can easily succumb to deception. And once a falsehood has slipped in and become encoded in memory – even weakly – it can prove remarkably sticky and resistant to correction.

Click for detailed information...

 

İş Yerindeki Modern Taylorizm İnsan Olmanın Değerini Düşürüyor

İş Yerindeki Modern Taylorizm İnsan Olmanın Değerini Düşürüyor

Taylor ve destekçileri, görevleri matematiksel olarak analiz edilebilen ve etkin üretimin formülüne dönüştürülebilen girdiler, çıktılar, süreçler ve işlemler olarak ayırmanın iyi yönlerinden bahsediyorlardı. On yıllar boyunca ve farklı endüstrilerde iş yerleri, işçiler ve üretim için zaman ve hız araştırmalarında onun teorilerine başvuruldu. Montaj hattı Taylorizmin en tanınmış örneğidir: İşçiler üretimin son aşamasındaki kısma katılarak, sürekli tekrar eden anlamsız görevlere dahil olurlar ve sonunda tüm bir ürünü tek parça haline getirirler.
 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Yönetim Düşüncesinin Evrim Dinamiği: Çevresel Determinizm mi, Düşünsel Derleme mi?

Yönetim Düşüncesinin Evrim Dinamiği: Çevresel Determinizm mi, Düşünsel Derleme mi?

Yirminci yüzyılın başında bilim haline gelen yönetim düşüncesinin geçen bir asırlık zaman dilimi içinde geçirdiği değişim ve gösterdiği ilerleme dikkat çekicidir. Yönetim düşüncesinin disiplin olarak bilim dünyasındaki yerini almadan önceki dönemleri bir kenara bırakılırsa, bilimleşmesinden sonra geçirdiği değişim çizgisinde, neredeyse her 20-25 yılda makro düzeyde yeni bir kuramın ortaya çıktığı görülmektedir. 1900’lü yılların başında “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” ile klasik dönemini yaşayan Yönetim Bilimi, sırasıyla 1930’lu yıllarda neo-klasik düşünceyi, 1950’li yıllarla modern teorileri ve 1980’li yılarda ise postmodern teorileri doğurmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız...