Yönetim Sözlüğü
Örgütsel Davranış: Kavram ve Kuramlar

Örgütsel Davranış: Kavram ve Kuramlar

İnsan yaşamının kaçınılmaz bir parçası olan organizasyonda birbirleriyle ilişkili ve sürekli değişen faaliyetler yürütülür ve insanların davranışları da organizasyonun performansını ve verimliliğini büyük ölçüde etkiler. Örgütsel davranış, organizasyon içindeki insanların davranışını etkileyen birçok faktörün anlaşılması ve tahmin edilmesine yardımcı olan kılavuzlar sağlar. Örgütsel davranış organizasyonun her kademesindeki çalışanların örgütsel hedeflere ulaşmak için nasıl davranacaklarına ve diğer insanlarla nasıl birlikte çalışacaklarına rehberlik etmektedir. Örgütsel davranış, insanların organizasyonlarda neler olup bittiğini açıklamalarına, analiz etmelerine ve anlamalarına yardımcı olan bir dizi araç (kavramlar ve teoriler) sunar.

Detaylı bilgi için tıklayınız...