Yönetim Sözlüğü
Yönetim Teorileri ve Yeni Yönetim Yaklaşımları

Yönetim Teorileri ve Yeni Yönetim Yaklaşımları

Teori; sistematik olarak bazı olguları tahmin eden ve açıklayan, birbiriyle ilişkili kavramlar, varsayımlar ve genellemeler bütünü olarak tanımlanmaktadır. İyi geliştirilmiş teoriler, bize olguları kontrol etme imkânı vererek doğru tahminlerde bulunmamızı sağlar. Bu bağlamda teorilerin; örgütlerde davranışların anlaşılması, tahmin edilmesi ve kontrol edilmesine rehberlik ettikleri ifade edilir. Yönetim bilimi alanındaki literatür incelendiğinde yönetim teorilerinin genel olarak klasik, neo-klasik, modern ve modern sonrası olmak üzere dört başlık altında ele alındığı görülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...